På Lillero følger vi retningslinjerne for udendørsservering. Man skal IKKE fremvise corona pas på nogen af vores restauranter eller bære mundbind, da vi er underlagt retningslinjerne for udendørs servering. Dog skal man fortsat spritte af ved alle madsteder, indgang/udgang til restauranter og toiletter samt holde 1 m. afstand.

At Lillero, we follow the guidelines for outdoor dining. You do NOT have to show a coronapas at any of our restaurants or wear a face-mask, as we are subject to the guidelines for outdoor dining. However, you must continue to hand sanitizer at all food places, entrance/exit to restaurants and toilets and keep 1 m. distance.