På Lillero følger vi de retningslinjer der bliver os pålagt af staten.

At Lillero, we follow the guidelines, that is given to us by the government.